Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz mgr lic.
Mariusz Matuszak

Ksiądz wikariusz mgr
Paweł Bonkowski