Plan Adoracji

 

TRZY NAJWAŻNIEJSZE  DNI  W ŻYCIU CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO

WIELKI CZWARTEK  godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Adoracja do 22.00

WIELKI   PIĄTEK – Dzień męki i śmierci Chrystusa Pana. Adoracja w Grobie Bożym do 22.00

PLAN ADORACJI

10.00 – 11.00  ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi

11.00 – 12.00  ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego

12.00 – 13.00  ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,

13.00 – 14.00  ul. Jagiellońska, Barnkowo

14.00 – 15.00  ul. Ogrodowa, Polna, Matejki

15.00    Droga Krzyżowa,  Adoracja młodzieży bierzmowanej

16.00 – 17.00  ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska

17.00 – 18.00  ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud.

18.00 – 19.00  ul. Owocowa

19.00 Liturgia Męki Pańskiej !!!

20.00 – 21.00  ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa

21.00 – 22.00  ul. Kościuszki, Roosevelta,

 WIELKA  SOBOTA – Dzień ciszy i adoracji Chrystusa w Grobie

10.00 – 11.00  ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi 

11.00 – 12.00  ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego

12.00 – 13.00  ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,

13.00 – 14.00  ul. Jagiellońska,

14.00 – 15.00  ul. Ogrodowa, Polna, Matejki

15.00 – 16.00 Barnkowo

16.00 – 17.00  ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska

17.00 – 18.00  ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud

18.00 – 19.00  ul. Owocowa, Kościuszki, Roosevelta,

19.00 – 20.00  ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa

20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej !!!!!

WIELKANOCgodz. 6.00 Msza Rezurekcyjna  !!!!!!

Zaproś Chrystusa do swojego serca i swojej rodzimy !!!!!!