OGŁOSZENIA I INTENCJE – Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r.

1. Jest do nabycia prasa katolicka Niedziela i Gość Niedzielny. Zachęcam do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy religijnej.
2. Po wszystkich mszach św. możemy nabywać świece Caritas w cenie 5, 12 i 15 zł dzieło pomocy dzieciom.
3. Jeszcze tylko dzisiaj możemy do koszyczka przed ołtarzem składać jałmużnę postną przeznaczoną dla naszego Domu Dziecka.
4. Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15.
5. W poniedziałek na godz. 18.30 zapraszam młodzież i wszystkich chętnych do pomocy w zrobieniu ciemnicy i grobu Bożego.
6. We wtorek i środę o godz. 18.30 spotkanie dla wszystkich ministrantów w celu omówienia liturgii Triduum Paschalnego.
7. W każdą środę od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę przygotowującą naszą parafię i całe miasto do intronizacji Chrystusa Króla. Zapraszam do modlitwy.
8. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Po wszystkich Mszach św. wypominki roczne za naszych drogich zmarłych i taca remontowa przeznaczona na prowadzone prace w ogrodzie różańcowym. Bóg zapłać za dar serca.
9. Rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Chrystusa Króla do naszych rodzin i oddanie swojej rodziny i każdego z nas pod panowanie Chrystusa Króla i jego prawa miłości. Proszę o zapisywanie rodzin do peregrynacji obrazu.
10. Dzisiejszą niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Zaplanujmy już teraz jak przeżyjemy Triduum Paschalne.
11. WIELKI CZWARTEK- dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, czyli dzień kapłana, pamiętajmy o życzliwości i modlitwie za kapłanów. W tym dniu zostanie odprawiona dla całej parafii Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00. Po Mszy św. adoracja Jezusa Cierpiącego w Ciemnicy do 22.00. Spowiedź od 17.00 – 19.00.
12. WIELKI PIĄTEK – w tym dniu w całym kościele nie odprawia się Mszy św., tylko Liturgię Męki Pana Jezusa z adoracją krzyża. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Droga krzyżowa w godzinę męki Chrystusa o godz. 15.00. Obrzędy Męki Pańskiej o godz. 19.00 . Adoracja od godz. 9.00 – 22.00. Spowiedź od 9.00- 11.00, od 15.00-17.00
13. WIELKA SOBOTA – to dzień wielkiej ciszy w kościele i adoracji Pana Jezusa w grobie. Przed południem święcenie pokarmów na stół wielkanocny połączone z adoracją Jezusa w Grobie: o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i na Barnkowie 11.00. W tym dniu o godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej jest najpiękniejszą i najbardziej uroczystą Mszą św. w roku. Proszę o przyniesienie świec do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i przygotowanie ogniska. Adoracja od 9.00 – 20.00. Spowiedź w czasie święcenia pokarmów.
14. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- Msza rezurekcyjna o godz. 6.00. Nie spijmy kiedy biją dzwony i Jezus zmartwychwstaje ! Nie ma Mszy św. o godz. 7.30 pozostałe jak w niedzielę. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego i panów do prowadzenia Kapłana na rezurekcję.
15. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze św. jak w niedzielę. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na KUL.
16. Dziękuję za sprzątanie kościoła i udekorowanie na niedzielę Palmową mieszkańcom ul. Polnej i Ogrodowej a o posprzątanie na Święta proszę mieszkańców ul. Barwickiej oraz wygrabienie terenu koło kościoła.
Proboszcz
Ks. Mgr lic. Mariusz Matuszak

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 14.04.2019
7.30 + Zygmunt Wolski i zm. z rodz. Budnik i Szurgocińskich
9.00 + Piotr Majłowski ( 8 r. śm.) i zm. z rodziny
10.30 + Cezary
12.00 + Zygmunt Okoński – urodzinowa
18.00 + Franciszka, Jan, Michał Stelmach, Bronisław Złotorowicz

WIELKI PONIEDZIAŁEK 15.04.2019
18.00 + Krzysztof, Antoni, Adela Kamienieccy
18.00 o dary Ducha Świętego Dla Łukasza na maturze

WIELKI WTOREK 16.04.2019
18.00 + Klementyna Tracz ( 2 r. śm.) i zm. rodzice obojga stron
18.00 + Stefania, Janusz Angelo

WIELKA ŚRODA 17.04.2019
18.00 + Michał Kuflowski
18.00 + Zofia, Wawrzyniec, zm. z rodz. Panek i Zajączkowskich

WIELKI CZWARTEK 18.04.2019
19.00 w int. Henryki- urodzinowa i o szczęśliwie zdaną maturę dla córki Wiktorii
19.00 o potrzebna łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza i ks. Pawła – I RŻR

WIELKI PIĄTEK 19.04.2019
19.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA 20.04.2019
20.00 + Józef Głuchy ( 1 r. śm.)
20.00 + Maria Kulesza ( 1 greg.)

NIEDZIELA WIELKANOCNA 21.04.2019
6.00 dz – bł w 15 r. urodzin Martyny o opiekę NMP
9.00 + Stanisława Więcławska ( 10 r. śm.), Karolina, Józef Niedziałkowscy
10.30 + Jan Walczak ( 18 r. śm.), zm. z rodziny Walczak
12.00 dz – bł w 18 r. urodzin Alicji Stelmach
18.00 + Maria Kulesza ( 2 greg.)

TRZY NAJWAŻNIEJSZE DNI W ŻYCIU CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO

WIELKI CZWARTEK – godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej !!
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy
Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Adoracja do 22.00
WIELKI PIĄTEK – Dzień męki i śmierci Chrystusa Pana,
adoracja w Grobie Bożym do 22.00

PLAN ADORACJI
10.00 – 11.00 ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi
11.00 – 12.00 ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego
12.00 – 13.00 ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,
13.00 – 14.00 ul. Jagiellońska, Barnkowo
14.00 – 15.00 ul. Ogrodowa, Polna, Matejki
15.00 Droga Krzyżowa, Adoracja młodzieży bierzmowanej
16.00 – 17.00 ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska
17.00 – 18.00 ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud.
18.00 – 19.00 ul. Owocowa
19.00 Liturgia Męki Pańskiej !!!!!!
20.00 – 21.00 ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa
21.00 – 22.00 ul. Kościuszki, Roosevelta,
WIELKA SOBOTA – Dzień ciszy i adoracji Chrystusa w Grobie
10.00 – 11.00 ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi
11.00 – 12.00 ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego
12.00 – 13.00 ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,
13.00 – 14.00 ul. Jagiellońska,
14.00 – 15.00 ul. Ogrodowa, Polna, Matejki
15.00 – 16.00 Barnkowo
16.00 – 17.00 ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska
17.00 – 18.00 ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud
18.00 – 19.00 ul. Owocowa, Kościuszki, Roosevelta,
19.00 – 20.00 ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej !!!!!

WIELKANOC – godz. 6.00 Msza Rezurekcyjna !!!!!!
Zaproś Chrystusa do swojego serca i swojej rodziny !!!!!!