24 Czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z odczytaniem aktów zawierzenia.

24 czerwca a więc w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nasze chojeńskie Sanktuarium będzie miejscem zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi Panny oraz uznania Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca, małżeństwa, rodziny i Ojczyzny.
Wydarzeniu błogosławią Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga (metropolita szczecińsko-kamieński) oraz Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk (bydgoski biskup diecezjalny).
Do włączenia się w tę ogólnonarodową inicjatywę modlitewną zaprasza wiele wspólnot katolickich działających w Polsce jak i poza granicami Ojczyzny.
Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni aby wspólnie przeżyć ten wyjątkowy czas modlitwy przebłagalnej, wynagradzającej oraz pokładającej ufność w Boże miłosierdzie.
Osoby które, nie będą mogły przybyć osobiście na Uroczystości, prosimy o duchową łączność w swoich parafiach i domach, aby wspólnie po zakończonym Apelu Jasnogórskim (czyli po 21:00) wzniósł się do nieba wilki szturm modlitewny, powierzający swoje serca i przyszłe losy Ojczyzny i narodu polskiego Bożej Opatrzności.
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dz. 1732)
Oby miłosierny i sprawiedliwy Bóg obdarzył nas łaskami potrzebnymi do wypełnienia się Jego świętej woli.
Niech żyje Chrystus Król!
Plan Uroczystości:
18:00 Uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Ks. prof. Tadeusza Guza
Po Eucharystii nabożeństwo przebłagalne za grzechy narodu polskiego do Najświętszego Serca Pana Jezusa
20:20 Różaniec święty proszący o miłosierdzie Boże i łaski dla narodu polskiego w wypełnieniu się woli Bożej względem Ojczyzny i Polaków
21:00 Apel Jasnogórski
Po apelu uroczyste odczytanie aktu zawierzenia i uznania Jezusa Chrystusa za Króla
Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.
W linku poniżej oficjalny akt zawierzenia, który zastanie odczytany podczas Uroczystości. Zachęcamy do udostępniania, pobierania i drukowania.