Informacja odnośnie uzyskanego dofinansowania w ramach EFRROW.

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie uzyskała  dofinansowanie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na renowację zabytkowego Kościoła pw. NSPJ w Chojnie, poprzez wymianę istniejących okien na okna witrażowe.

Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu prac renowacyjnych okien Kościoła. Podczas prac restauratorskich, zdemontowane zostaną istniejące okna wraz z ramami i dokonany zostanie montaż nowych okien witrażowych, przedstawiających postacie osób świętych. Zastosowane szkło witrażowe dmuchane antyczne, wypalane będzie  w temperaturze 620 stopni Celsjusza oraz poddane zostanie malowaniu, patynowaniu i złoceniu. Przy dociepleniu okien zastosowane zostaną szyby ciepłochronne inaczej nazywane thermofloat, które produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, wytwarzanego w procesie „off line” co oznacza, że mają jednostronnie (na całej powierzchni) naniesioną powłokę z tlenków metali szlachetnych. Ta zastosowana technologia przyczyni się do odbijania do wnętrza kościoła ciepła, czyli poprawy termiki kościoła, a przy tym do redukcji kosztów energetycznych oraz głównie do ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jako dodatkowe zabezpieczenie termiczne, wykonane zostaną ramy aluminiowe.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Renowacja zabytkowego Kościoła pw.

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie, poprzez wymianę istniejących okien na okna witrażowe, mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego”,

mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wymianę istniejącego szklenia okien na szyby witrażowe w zabytkowym

Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie;

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 251.446,00 zł,

w tym ze środków EFRROW: 238.873,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.