Orędzie Matki Bożej przekazane 12.05.2021 dla widzącej Gizeli Cardii podczas modlitwy w naszym ogrodzie różańcowym.