VIII Piesza Pielgrzymka Chojna – Siekierki

12 września o godz. 7:00 spod Kościoła pw. NSPJ wyruszy VIII Piesza Pielgrzymka z Chojny do Siekierek. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wszyscy uczestnicy pielgrzymki powinni zakrywać nos i usta lub zachować półtorametrowy odstęp społeczny. Pielgrzymi we własnym zakresie zapewniają sobie posiłki i napoje oraz środki higieny osobistej, ponieważ nie będzie – jak w latach poprzednich – postoju w Godkowie/Mirowie ani w Moryniu; odpoczynki są przewidziane na polanach poza miejscowościami i w lesie.
Chęć uczestnictwa w pielgrzymce należy zgłosić możliwie wcześnie, najpóźniej do 5 września internetowo (nspjchojna.pl/pielgrzymka) lub osobiście do organizatorów (tel. 502272300); podając imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
Udział w pielgrzymce jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają transport powrotny do Chojny.