OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II Niedziela Wielkiego Postu – 8.03.2020 r.

1. Jest do nabycia w zakrystii prasa katolicka Niedziela i Gość Niedzielny. Zachęcam do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy religijnej.
2. W dzisiejszą niedzielę „ Ad Gentes” przeżywamy dzień modlitw, postu i solidarności z Misjonarzami a po wszystkich Mszach św. zbieramy do puszki ofiary na potrzeby Misji. Bóg zapłać za dar serca.
3. Dzisiaj II niedziela miesiąca po wszystkich Mszach św. wypominki roczne za naszych drogich zmarłych oraz taca remontowa przeznaczona na spłatę nowego ogrzewania kościoła. Koszt ok. 28.000 zł. Bóg zapłać za dar serca.
4. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu – czas zadumy i refleksji nad swoim życiem, czas nawrócenia swojego serca do Boga. Niech pomogą nam w tym nabożeństwa wielkopostne: w piątek droga krzyżowa o godz. 17.30 a po niej Msza święta, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15. Zapraszam wszystkich wiernych a szczególnie młodzież przygotowującą się do bierzmowania i Dzieci komunijne i rocznicowe. Ofiary składane po drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach jak co roku przeznaczone są na kwiaty i dekorację do Bożego Grobu.
5. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Wszystkim kobietom życzymy bł. Boga, opieki Matki Bożej, miłości, zdrowia i poszanowania.
6. W środę o godz. 18.00 spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
7. W każdy piątek o godz. 18.00 Msza św. o żywą wiarę i uzdrowienie. Po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00 zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Do godz. 20.00 czuwanie prowadzi grupa intronizacyjna Chrystusa Króla jako dziękczynienie za intronizację naszego miasta a od g. 20.00 nabożeństwo uzdrowienia duchowego i fizycznego. Serdecznie zapraszam.
8. Zamontowaliśmy już nowe energooszczędne ogrzewanie do naszego kościoła. Małe aluminiowe grzejniki w kolorze ławek umieszczone pod ławką, które będą grzać nogi oraz podesty grzejne do prezbiterium i konfesjonałów. Koszt całości ok. 28.000 zł.. Dotychczas zebraliśmy tylko 7150 zł / ofiary złożyło 45 rodzin /. Zwracam się do parafian z prośbą o składanie ofiar w kopercie z napisem „ogrzewanie kościoła” bądź na konto parafii. Bóg zapłać za każdy dar serca.
9. Do koszyka przed ołtarzem na jałmużnę możemy składać ofiary na potrzeby biednych i staruszków naszej parafii, z których zakupimy na święta dla nich potrzebne produkty. Bóg zapłać za jałmużnę wielkopostną.
10. W sobotę o godz. 14.00 zbiórka dla wszystkich ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów.
11. Rekolekcje w naszej parafii odbędą się od V niedzieli Wielkiego Postu tj. 29 marca. Otoczmy modlitwą rekolekcjonistę i całą naszą parafię, prosząc o przemianę serc.
12. Dziękuję za sprzątanie kościoła na niedzielę mieszkańcom ul. Owocowej 1 -11 a o posprzątanie na przyszłą niedzielę proszę mieszkańców ul. Owocowej 13 – 21.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Rydz Robert zam. Warszawa ul. Prystora 4b/1 ma zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Gromek Joanną zam. w Warszawie ul. Prystora 4b/1.

Proboszcz
Ks. Mariusz Matuszak