OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – PLAN ADORACJI – INTENCJE MSZALNE – Niedziela Palmowa – 25.03.2018 r.

1. Jest do nabycia prasa katolicka Niedziela i Gość Niedzielny. Zachęcam do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy religijnej.
2. Po wszystkich mszach św. możemy nabywać świece Caritas w cenie 5, 12 i 15 zł oraz chlebki do koszyczka wielkanocnego, dzieło pomocy dzieciom.
3. Jeszcze tylko dzisiaj możemy do koszyczka przed ołtarzem składać jałmużnę postną przeznaczoną dla naszego Domu Dziecka.
4. Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15.
5. W poniedziałek na godz. 18.30 zapraszam młodzież i wszystkich chętnych do pomocy w zrobieniu ciemnicy i grobu Bożego.
6. We wtorek i środę o godz. 18.30 spotkanie dla wszystkich ministrantów w celu omówienia liturgii Triduum Paschalnego.
7. Dzisiejszą niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Zaplanujmy już teraz jak przeżyjemy Triduum Paschalne.
8. WIELKI CZWARTEK- dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, czyli dzień kapłana, pamiętajmy o życzliwości i modlitwie za kapłanów. W tym dniu zostanie odprawiona dla całej parafii Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00. Po Mszy św. adoracja Jezusa Cierpiącego w Ciemnicy do 22.00. Spowiedź od 17.00 – 19.00.
9. WIELKI PIĄTEK – w tym dniu w całym kościele nie odprawia się Mszy św., tylko Liturgię Męki Pana Jezusa z adoracją krzyża. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Droga krzyżowa w godzinę męki Chrystusa o godz. 15.00. Obrzędy Męki Pańskiej o godz. 19.00 . Adoracja od godz. 9.00 – 22.00. Spowiedź od 9.00- 11.00, od 15.00-17.00
10. WIELKA SOBOTA – to dzień wielkiej ciszy w kościele i adoracji Pana Jezusa w grobie. Przed południem święcenie pokarmów na stół wielkanocny połączone z adoracją Jezusa w Grobie: o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i na Barnkowie 11.00. W tym dniu o godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej jest najpiękniejszą i najbardziej uroczystą Mszą św. w roku. Proszę o przyniesienie świec do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i przygotowanie ogniska. Adoracja od 9.00 – 20.00. Spowiedź w czasie święcenia pokarmów.
11. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- Msza rezurekcyjna o godz. 6.00. Nie spijmy kiedy biją dzwony i Jezus zmartwychwstaje ! Nie ma Mszy św. o godz. 7.30 pozostałe jak w niedzielę. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego i panów do prowadzenia Kapłana na rezurekcję.
12. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze św. jak w niedzielę. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na KUL.
13. Dziękuję za sprzątanie kościoła i udekorowanie na niedzielę Palmową mieszkańcom ul. Łuczniczej a o posprzątanie na Święta proszę mieszkańców ul. Willowej oraz wygrabienie terenu koło kościoła.
Proboszcz
Ks. Mariusz Matuszak

WIELKI CZWARTEK – godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii. Adoracja do 22.00.
WIELKI PIĄTEK – Dzień męki i śmierci Chrystusa Pana, adoracja w Grobie Bożym do 22.00

PLAN ADORACJI
10.00 – 11.00 ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi
11.00 – 12.00 ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego
12.00 – 13.00 ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,
13.00 – 14.00 ul. Jagiellońska, Barnkowo
14.00 – 15.00 ul. Ogrodowa, Polna, Matejki
15.00 Droga Krzyżowa, Adoracja młodzieży bierzmowanej
16.00 – 17.00 ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska
17.00 – 18.00 ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud.
18.00 – 19.00 ul. Owocowa
19.00 Liturgia Męki Pańskiej
20.00 – 21.00 ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa
21.00 – 22.00 ul. Kościuszki, Roosevelta,
WIELKA SOBOTA – Dzień ciszy i adoracji Chrystusa w Grobie
10.00 – 11.00 ul. Wilsona, Bogusława, Królowej Jadwigi
11.00 – 12.00 ul. Czcibora, Wyzwolenia, Żółkiewskiego
12.00 – 13.00 ul. Słowiańska, Kolejowa, Pływacka,
13.00 – 14.00 ul. Jagiellońska,
14.00 – 15.00 ul. Ogrodowa, Polna, Matejki
15.00 – 16.00 Barnkowo
16.00 – 17.00 ul. Barwicka, Paderewskiego, Teligi, Poznańska
17.00 – 18.00 ul. Gdańska, Warszawska, Witosa, Demokracji Lud
18.00 – 19.00 ul. Owocowa, Kościuszki, Roosevelta,
19.00 – 20.00 ul. Orzechowa, Tęczowa, Łucznicza, Willowa
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

WIELKANOC – godz. 6.00 Msza Rezurekcyjna 

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 25.03.2018
7.30 + Stanisława Małachowicz ( 2 r. śm.), Antoni i zm. z rodziny Dowgiałło
9.00 + Kazimiera Narejko ( 17 r. śm.)
10.30 + Rozalia Konopacka ( 60 r.śm.), Elżbieta i Tadeusz
12.00 + Katarzyna Byszkiewicz, Zdzisław Czajkowski
17.15 GORZKIE ŻALE
18.00 + Lidia Kubiś ( greg. 14)

WIELKI PONIEDZIAŁEK 26.03.2018
18.00 + Jan Gmyz – p. Wojtasia
18.00 + Lidia Kubiś ( greg. 15)

WIELKI WTOREK 27.03.2018
18.00 + Lidia Kubiś ( greg. 16)
18.00 + Łucja Treczka ( 3 r. śm.)

WIELKA ŚRODA 28.03.2018
18.00 + Lidia Kubiś ( greg. 17)
18.00 + Bernardetta

WIELKI CZWARTEK 29.03.2018
19.00 w int. kapłanów naszej parafii – I RŻR
19.00 + Lidia Kubiś ( greg. 18)

WIELKI PIĄTEK 30.03.2018
19.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA 31.03.2018
20.00 + Lidia Kubiś ( greg. 19)
20.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 01.04.2018
6.00 REZUREKCJA
9.00 prosząc o zdrowie i opiekę NMP z okazji urodzin syna Pawła, synowej Brygidy, wnuków Jowity, Michała i Justyny, prosząc o Boże błog. dla całej rodziny
10.30 + Stanisław Pierzgalski
12.00 + Krystyna Budynkiewicz ( 5 r. śm.)
18.00 + Lidia Kubiś ( greg. 20)